Źródło powodzeń w zakresie twórczości technicznej

Ponta zdarza sią, że ten sam problem techniczny rozwiązuje się pięcioma odmiennymi sposobami10. Wynika to stąd, że w początkowej fazie realizacji projektu nie wiadomo na ogół, który ze sposobów jest najlepszy, i stąd, że wiedza uzyskana w trakcie paralelnych badań nie jest nieużyteczna, nawet gdyby nie została wykorzystana do realizacji projektu, dla którego podjęto równoległe badania. Ona może się okazać użyteczna dla rozwiązania innych problemów technicznych.

I tu wyłania się chyba najważniejsze źródło powodzeń w zakresie twórczości technicznej. Na podstawie wieloletniej praktyki stwierdzono, że krytycznym momentem w realizacji innowacji technicznych jest zdolność wykorzystywania nie przewidzianych początkowo dróg rozwiązywania problemu technicznego, umiejętność zmiany kierunku poszukiwań i realizacji n. Finalny rezultat może w sposób wyraźny różnić się od początkowych celów. Chodzi o to, aby umieć zmienić w odpowiednim momencie sposób realizacji innowacji, aby umieć w odpowiednim momencie dokonać zmian w samej koncepcji projektu innowacji i aby umieć w odpowiednim momencie zrezygnować z realizacji określonej innowacji i ewentualnie podjąć opracowanie i realizację innego projektu technicznego, jeżeli rozwój badań wskazuje, że projekt taki jest wykonalny i społecznie pożądany. Ta metoda działania w zakresie twórczości technicznej stanowi bezpośrednią i nieuchronną konsekwencję szybkiego rozwoju wiedzy naukowo-technicznej, kumulatywnego charakteru rozwoju nauki i techniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>