Zastosowanie w produkcji osiągnięć naukowych

Zastosowanie w produkcji osiągnięć naukowych

W teorii marksistowskiej istotą postępu ekonomicznego i społecznego jest stały wzrost efektywności lub wydajności ogólnogospodarczej. Stanowi ona podstawowe kryterium oceny wyższości jednego ustroju nad drugim oraz podstawowy warunek definitywnego zwycięstwa i utrwalenia się nowego ustroju społeczno-ekonomicznego. Każdy ustrój ma rację bytu i szanse przetrwania tak długo, jak długo potrafi rozwijać siły wytwórcze. Niezdolność ustroju do dalszego rozwoju sił wytwórczych stanowi jakby wyrok na jego istnienie. On traci rację bytu. Albowiem ekonomiczna treść ustroju warunkuje wszelkie inne zjawiska społeczne. Rozwój systemów społeczno-ekonomicznych dokonuje się po linii wstępującej, po linii ustawicznego wzrostu społecznej wydajności pracy. I dlatego w dłuższej perspektywie czasu wzrost wydajności pracy jest wzrostem intensywnym, wzrostem prowadzącym do obniżki jednostkowych kosztów produkcji, wzrostem, który zwiększa efektywność nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej. W tym procesie nauka odgrywa niewątpliwie rolę decydującą. I dlatego jest siłą wytwórczą. Można by powiedzieć, że w zasadzie to, co teoretyczne, jest najbardziej praktyczne.

Dzięki zastosowaniu w produkcji osiągnięć naukowych zmniejsza się jej materiałochłonność, to znaczy określona ilość surowców i materiałów pozwala na uzyskanie większej produkcji. Poza tym ekonomiczna wartość zasobów i sił przyrody zależy od rozwoju nauki. Przez tysiące lat ogromna ilość substancji naturalnych nie miała żadnego znaczenia produkcyjnego. To nauka je odkryła i włączyła do produkcji. A gdy okazał się niedostatek jakiejkolwiek naturalnej substancji, nauka potrafiła tworzyć ją na drodze syntezy. W każdej rozwijającej się gospodarce w wartości globalnego produktu zmniejsza się udział surowców i materiałów, to znaczy zwiększa się ich efektywność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>