Zasada niezawodności w technice

Zasada niezawodności w technice

Techniczna twórczość realizuje się zgodnie z zasadą technicznej i ekonomicznej wykonalności. To znaczy nowa konstrukcja techniczna powinna być taka, żeby ją można było wykonać za pomocą istniejącej techniki i istniejących zasobów ekonomicznych. Teoria techniczna i aktualny poziom rozwoju techniki mają decydujący wpływ na wykonalność technicznego zastosowania wiedzy naukowej. Ale optymalne rozwiązanie może być osiągnięte jedynie wtedy, gdy teoria techniczna uwzględnia warunki społeczno-ekonomiczne. Stąd każde zadanie rozwoju nowej lub udoskonalenie istniejącej techniki musi brać pod uwagę bardzo wiele czynników: zapotrzebowanie społeczne na określoną innowację, istniejący potencjał naukowy, techniczny, a więc podaż określonych zasobów odpowiedniej siły roboczej, urządzeń, wyposażenia technicznego, energii, koszty realizacji, potencjalny rynek zbytu itd. W każdej specyfikacji projektu technicznego niezbędny jest udział specjalistów z wielu nauk społecznych.

Ważną zasadą technicznego tworzenia i funkcjonowania techniki jest zasada niezawodności. Na każdym historycznym poziomie rozwoju techniki wyłaniają się konkretne kryteria niezawodności. Do niedawna było nim kryterium trwałości. Uważano, że im trwalsze jest urządzenie, tym jest ono niezawodniejsze. Dzisiaj to kryterium straciło swoje szczególne znaczenie. Stało się tak na skutek przyśpieszenia rozwoju techniki, stałego pojawiania się nowych, efektywniejszych modeli znanych maszyn łub zupełnie nowych maszyn, zapewniających większą rentowność gospodarczą. Nie są potrzebne urządzenia i wyposażenie trwałe, albowiem ich ekonomiczna żywotność staje się coraz krótsza. Poza tym każda gałąź produkcji ma swoje specyficzne potrzeby techniczne: w budownictwie chodzi o trwałość, w aparaturze pomiarowej o dokładność, w produkcji materiałów o odporność na drgania, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury, odporność na odpowiednie ciśnienie itd. Środki techniczne stają się coraz bardziej skomplikowane, spełniają bardzo różnorodne funkcje i stąd często muszą być one niezawodne pod bardzo wieloma względami. Budowa poszczególnych elementów i konstrukcja całościowa musi uwzględniać owe wielorakie wymogi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>