Zasada kumulacji i substytucji w nauce i technice cz. II

Zasada kumulacji i substytucji w nauce i technice cz. II

Ze względu na ten kumulatywny charakter rozwoju nauki F. Engels stwierdzał, że „postępy nauki są proporcjonalne do sumy wiedzy pozostawionej przez poprzednie pokolenia” 3.

Teorie naukowe podlegają stałemu rewidowaniu ich uogólnień, uściślaniu ich sformułowań, doskonaleniu i uzupełnianiu przez nowe teorie, przyjmujące ze starych wszelkie elementy, które w świetle późniejszych odkryć okazały się prawdziwe. Równocześnie z zasobu wiedzy naukowej eliminowane są te elementy dawnej teorii, które okazały się fałszywe, sprzeczne z nowym, głębszym poznaniem.

Zatem w zakresie rozwoju naukowego występują procesy kumulowania wiedzy, która jest zgodna z późniejszym rozwojem poznania, i eliminowania tej wiedzy, która nie zawiera w sobie żadnej prawdy.

Nie inaczej co do swej istoty dokonuje się rozwój techniki. Przejście od starych do nowych środków produkcji dokonuje się poprzez stałe doskonalenie na gruncie praktycznych doświadczeń i wiedzy naukowej stosowanych w produkcji środków technicznych. Żadna jakościowa zmiana w środkach technicznych nie jest możliwa bez uprzednich rozlicznych udoskonaleń w zakresie starych struktur technicznych. Poza tym nowe środki produkcji w swej strukturze i związkach funkcjonalnych zawierają całkowicie elementy dawnej techniki, tylko w formie odmiennej. Stara technika działa w nowej na tych samych zasadach, co dawniej, lecz również i w innych ich kombinacjach, a zatem i na innych zasadach. Nowa technika w pełni korzysta z całego dorobku minionej techniki. Zużytkowuje go w odmiennych i bardziej skomplikowanych strukturach technicznych. Zarówno w przyrodzie, jak i w technice jest tak, że przedmioty o wyższej strukturalnej budowie zawierają w sobie elementy i prawidłowości niższych struktur.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>