Zasada celowości w technice

Zasada celowości w technice

W działalności technicznej chodzi również o odpowiedź na pytanie, jaką strukturę musi posiadać określone urządzenie bądź system techniczny, aby spełnić w danych warunkach i przy zachowaniu odpowiednich wymogów określoną funkcję. W tym wypadku chodzi o poznanie odpowiedniego prawa strukturalnego, prawa czy praw konstrukcji działania systemu technicznego zgodnie z jego funkcją 73.

Niekiedy przedmiotowy zakres prawa techniki ujmuje się znacznie szerzej i zalicza się do nich obok praw funkcjonowania i struktury środków technicznych również prawa technicznej twórczości i prawa rozwoju techniki74.

Podkreśla się, że obiektywne prawa techniki mają wspólne własności, które znajdują swój wyraz między innymi w zasadach technicznego tworzenia. Do podstawowych zalicza się:

Zasadę celowości. Technika jest zawsze środkiem do określonych celów, jakie zakłada sobie człowiek. Wszystkie techniczne urządzenia, a także ich części tworzy się odpowiednio do celu, tak żeby funkcjonując zapewniły one uzyskanie zamierzonego celu. Dlatego też wszystkie techniczne prawa są prawami realizacji celu.

Technika spełnia swoje zadanie we współdziałaniu z człowiekiem. Dlatego wszystkie jej prawa muszą ucieleśniać zasadę sprzężenia możliwości techniki i możliwości człowieka w zakresie sterowania tą techniką. Określeniu odpowiednich w tym zakresie wymogów służą badania wielu nauk: psychologii inżynieryjnej, ergonomii, bioniki itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>