Zakres możliwości dla technicznych konstrukcji

Zakres możliwości dla technicznych konstrukcji

Konstrukcja wielu urządzeń wymaga wielu elementów o określonych parametrach, np.: materiałów odpornych na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury i ciśnienia, elektromagnesów o określonej sile przyciągania itd. Jest rzeczą oczywistą, że konstrukcja takich urządzeń wymaga wiedzy odnośnie do tego, czy istnieją w przyrodzie substancje o określonych własnościach. Jeśli ich nie ma, trzeba je opracować. W tym wypadku trzeba wiedzieć, czy jest to możliwe na gruncie tego zasobu wiedzy, jakim dysponujemy, a jeśli nie – trzeba wiedzieć, jakie są niedostatki naszej wiedzy, uniemożliwiające aktualnie rozwiązanie określonych problemów, i jakie podjąć należy badania, aby uzyskać niezbędne poznanie. W warunkach, kiedy w określonej dziedzinie teoretyczny dorobek jest mały, określenie kierunków badań jest rzeczą szczególnie trudną. Stąd też innowacje techniczne, których realizacja związana jest z rozwojem poznania w dziedzinach o stosunkowo niskim poziomie naukowym, nie mają szans na szybkie dokonanie i praktyczne zastosowanie. Na przykład w produkcji energii atomowej okazało się niezbędne pole magnetyczne o intensywności blisko 50 000 erstedów 80. To przekraczało znacznie możliwości istniejących elektromagnesów stopowych.

Problem granic oznacza w technice wiedzę co do zakresu możliwości dla technicznych konstrukcji. W pewnym sensie zawarta jest ona w znanej zasadzie niepewności, sformułowanej przez Heisenberga i dotyczącej możliwości przedstawienia mikroprocesów za pomocą środków makroskopowych i na odwrót81. W warunkach tworzenia technicznego jest to problem, w jakim stopniu modelowa konstrukcja określonego przedmiotu technicznego lub laboratoryjne opracowanie określonego procesu technologicznego stwarza warunki dla produkcji przemysłowej. Konkretyzacją tej zasady jest określone dla przemysłu chemicznego prawo zwane efektem skali, które mówi, że każdy chemiczny proces lub urządzenie tylko powyżej pewnej wielkości zmienia jakościowo przebieg procesu. To oznacza, że w ramach produkcji przemysłowej nie zawsze się musi udać to, co się udało na skalę laboratoryjną. Dlatego też przygotowywanie warunków dla produkcyjnego wykorzystania określonych innowacji w zakresie procesów wytwórczych lub produktów wymaga wielu dodatkowych zabiegów. Na przykład laboratoryjnie uzyskano materiał magnetyczny przez wyprodukowanie tzw. wydłużonych cząsteczek żelaza i pokrywanie ich innym metalem, zasadniczo miedzią lub srebrem. Ale przemysłowa produkcja magnesu trwałego na podstawie wyników laboratoryjnych przygotowana została dopiero po 5 latach dodatkowych wysiłków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>