Wynalazek chromatografii

Wszystkie one przyczyniają się bardzo poważnie do rozwoju nauk. Wynalazek chromatografii zmienił w sposób gruntowny badania biochemiczne. Fotopowielacz i zwierciadła kondensacyjne o bardzo wysokiej energii pozwoliły na odkrycie emisji o bardzo słabej intensywności we wszystkich dziedzinach promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie w dziedzinie radioastronomii39. Zastosowanie mikroskopów elektronowych pozwoliło poznać i wyjaśnić naturę cząsteczek, co umożliwiło opracowanie odpowiednich stopów magnetycznych40. Konstrukcja magnesów o wysokiej intensywności opierała się z jednej strony na teorii nadprzewodności, a z drugiej na rozwoju urządzeń elektronicznych: maserów mikrofalowych, które pozwoliły wytwarzać pole magnetyczne o niskiej temperaturze, kriostatów – urządzeń służących do utrzymywania niskich temperatur. Z kolei badania stosowanych materiałów magnetycznych pozwoliły na poważny rozwój samej teorii magnetyzmu 41. Do pomiarów różnych zjawisk wykorzystuje się obwody elektroniczne, kwarc kryształowy, promieniowanie pewnych molekuł i radioizotopów. Zastosowanie maserów i laserów pozwoliło na nowe kierunki badań, którymi zajmują się radioastronomia i radiokosmologia. Dzięki eksperymentalnym technikom (stosowaniu promieni X, niskich temperatur, silnych pól magnetycznych) możliwy stał się ogromny postęp w poznaniu monokryształów. We wszystkich naukach, szczególnie tych, gdzie stosuje się ścisłe metody matematyczne, szerokie zastosowanie znalazły maszyny liczące, które pozwalają na szybkie przetwarzanie wyników badań. Rozwój nauki jest dziś niewątpliwie funkcją poziomu technicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>