Wymogi techniczne i ekonomiczne w innowacji

Wymogi techniczne i ekonomiczne w innowacji

Między badaniami ekonomicznymi i pracami inżynieryjnymi nad określaniem i konstrukcją innowacji technicznych musi zachodzić ścisła współzależność i kooperacja. Ma to istotne znaczenie dla efektywnego wykorzystania innowacji w gospodarce narodowej. Tylko innowacje odpowiadające wymogom ekonomicznym i technicznym mogą być rentowne i zaspokajać określone potrzeby społeczne.

Nie jest rzeczą łatwą odpowiednio skoordynować w innowacji technicznej wymogi techniczne i ekonomiczne. Między nimi istnieje najczęściej sprzeczność. Rozwiązania optymalne z punktu widzenia technicznego na ogół kłócą się z optimum ekonomicznym. Dlatego też każda innowacja jest wyrazem kompromisu między technicznymi i ekonomicznymi intencjami.

Kompromisu, który bardzo często okazuje się połowiczny i dlatego nie zapewnia powodzenia ekonomicznego. Na przykład w USA, gdzie każde przedsiębiorstwo opracowuje innowacje nowych produktów i procesów dla zapewnienia sobie odpowiednich zysków i stąd też wydatkuje bardzo poważne kwoty na badania rynkowe, 51% wprowadzonych na rynek nowych produktów nie znajduje odpowiedniego zbytu 26. Do podstawowych przyczyn niepowodzenia tych produktów należy wprowadzenie ich na rynek w nieodpowiednim czasie bądź opracowanie tych produktów bez uwzględnienia w dostatecznym stopniu wymogów ekonomicznych w sytuacji, kiedy istnieje duża techniczna łatwość ich realizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>