Wymóg efektywności w technice

Wymóg efektywności w technice

Wewnętrzna struktura środków technicznych zdeterminowana jest przede wszystkim przez wymóg efektywności. Pojęcie to ma bardzo szerokie znaczenie. W sensie technicznym w odniesieniu do procesów technologicznych i wszelkich środków produkcji chodzi o to, aby znane produkty wytwarzać przy mniejszym zużyciu surowców, paliwa, energii itd. W sensie ekonomicznym chodzi o niższe koszty wytwarzania. W odniesieniu do nowych produktów wymóg efektywności oznacza możliwie jak najtańsze wytwarzanie, tak żeby można było zapewnić sobie odpowiedni rynek zbytu. W szerszym znaczeniu wymóg efektywności oznacza nie tylko oszczędności surowców, paliwa itd., nie tylko zmniejszenie kosztów i lepsze zaspokajanie potrzeb ludzi, lecz również bierze, pod uwagę wszelkie negatywne, szkodliwe skutki stosowania danych środków technicznych. Poszukiwania technicznych rozwiązań określonych projektów innowacji technicznych zdeterminowane są przede wszystkim przez wymogi natury ekonomicznej. Siłownie atomowe produkujące energię elektryczną nie mogą się upowszechnić i zastąpić energii produkowanej przez elektrociepłownie, ponieważ koszty produkcji energii w siłowniach atomowych są zbyt wysokie. Poszukuje się rozwiązań, które zapewniłyby niższe koszty produkcji. Z tych dążeń do obniżki kosztów produkcji rodzi się konieczność odpowiednich ibadań podstawowych i stosowanych, konieczność udoskonalania pierwotnych konstrukcji wielu urządzeń. Techniczne rozwiązanie określonych innowacja technicznych musi uwzględniać ekonomiczne, społeczne i inne praktyczne wymogi. Innowacja techniczna, wykonalna w sensie technicznym, nie zostanie wdrożona do produkcji, jeśli nie czyni zadość odpowiednim wymogom ekonomiczno-społecznym. Dziś w zakresie tworzenia technicznego szczególnie ważny jest wymóg realizowania takich rozwiązań technicznych, opracowywania takich procesów technologicznych, żeby ich działanie nie przynosiło szkód w środowisku geograficznym. Dla ochrany tego środowiska stwarza się rozliczne urządzenia i procesy eliminujące luib łagodzące szkodliwe skutki funkcjonowania dotychczasowych środków technicznych. Potrzeby ekonomiczno-społeczne są punktem wyjściowym, celem i kryterium postępu technicznego. One wyznaczają sposób rozwiązań innowacji technicznych, determinują zatem ich konstrukcję oraz t treść praw struktury i funkcjonowania środków i !procesów technicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>