Wskaźnik wysokiej kapitałochłonności działalności naukowej

Ścisłe zespolenie badań naukowych z przemysłem oraz rozwijanie badań dla rozwiązania zadań, jakie wysuwa produkcja materialna, to najbardziej charakterystyczna cecha procesu uprzemysłowienia nauki.

Dalszym wyrazem uprzemysłowienia pracy naukowej jest szczególne znaczenie w procesie badań wszelkiego wyposażenia technicznego. Ze względu na jego wartość praca naukowa należy dzisiaj do najbardziej kapitałochłonnych przemysłów. Na przykład w zakresie badań atomowych pojedyncze urządzenia (akceleratory, reaktory) mają wartość kilkuset milionów dolarów. Wiele laboratoriów przemysłowych posiada unikalne eksperymentalne urządzenia, np. generatory magneto- hydrodynamiczne, których oczywiście nie może mieć jeszcze przemysł.

Wskaźnikiem wysokiej kapitałochłonności działalności naukowej może być również wielkość nakładów na badania w przeliczeniu na zatrudnionego pracownika. Na przykład koszt badań na pracownika naukowego wynosi w laboratorium General Atomie od 30 do 40 tys. doi.4 Globalne wydatki badawcze na jednego pracownika w amerykańskich laboratoriach realizujących badania nad materiałami wynoszą średnio 50 000 doi.5 W skali całego przemysłu koszty badań na pracownika wynoszą około 35 000 doi.6

Na ogół bardzo duże są koszty innowacji technicznych realizowanych w toku badań przemysłowych. Odpowiednie ankiety przeprowadzone w pięciu przemysłach amerykańskich wykazały, że 65% innowacji technicznych kosztuje mniej niż 120 000 doi., około 9% od 120 000 do 240 000 doi., 14% od 240 000 do 1 min doi., a 12% więcej niż 1 min doi.7

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>