W technice zawarty jest mechanizm regulujący jej rozwojem

W technice zawarty jest mechanizm regulujący jej rozwojem

Istnieje również współzależność zmian techniki w różnych gałęziach produkcji, a zatem współzależność między różnymi rodzajami techniki. Postęp w jednej dziedzinie techniki wywołuje reakcję łańcuchową w innych dziedzinach. Na przykład innowacja techniczna w zakresie tkanin syntetycznych wymaga nowych procesów przędzenia, tkania, farbowania itd. 13 Wynalazek tzw. płytki fotograficznej wywołał cały zespół potrzeb, z których rozwinęły się nowe wynalazki i nowe przemysły: przemysł aparatów fotograficznych, obiektywów, papieru fotograficznego, środków utrwalających i kopiujących, statywów, filtrów, barwników do fotografii kolorowych itd. Dalszą konsekwencją wynalazku fotografii było powstanie przemysłu filmowego i wszelkiej aparatury fotoelektrycz- nej. Jeszcze bardziej zróżnicowany system potrzeb technicznych wywołał rozwój elektroniki14.

W technice zawarty jest mechanizm regulujący jej rozwojem. Sterowanie rozwojem techniki musi uwzględniać wymogi tego mechanizmu, jeśli rozwój techniki ma być zrównoważony i ma zapewnić jak największe korzyści gospodarcze.

Mechanizm ten prowadzi w zasadzie do zbliżenia technologicznych podstaw i zasad w różnych gałęziach produkcji. Wyrównuje się i upodabnia naukowy i techniczny poziom różnych gałęzi produkcji. Wyrazem tego jest wyrównywanie się między poszczególnymi przemysłami poziomu wydajności pracy. W krajach rozwiniętych zróżnicowanie pod względem technicznego uzbrojenia pracy, efektywności technicznej i wydajności pracy między poszczególnymi sektorami i przemysłami jest mniejsze niż w krajach o niższym poziomie rozwoju technicznego i ekonomicznego. Jest to trend podobny do tego, jaki ma miejsce w ramach jednej gałęzi produkcji, w miarę jak w przedsiębiorstwach tej gałęzi upowszechnia się stosowanie najnowszej techniki. Są to niewątpliwie efekty coraz szerszego wykorzystywania w przedsiębiorstwach i przemysłach rozwiązań technicznych uzyskanych na podstawie poznania naukowego. W tym przejawia się kumulacyjny sens rozwoju technicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>