W procesie badań najważniejszym czynnikiem jest człowiek

W procesie badań najważniejszym czynnikiem jest człowiek

Innowacje techniczne wymagają coraz większych nakładów, ponieważ problemy, z jakimi muszą się uporać badania podstawowe i stosowane, są coraz bardziej złożone. Na przykład w amerykańskim przemyśle farmaceutycznym koszt opracowania i wytworzenia nowego biokataliza- tora wzrósł w ostatnich 15 latach siedmiokrotnie8. Zatem wyniki badań stają się coraz droższe.

W procesie badań najważniejszym czynnikiem jest człowiek. Wyniki prac badawczych i rozwojowych zależą przede wszystkim od poziomu kwalifikacji zatrudnionych pracowników. Ich szczególne znaczenie w nauce ma swe źródło w tym, że rozwiązywanie wszelkich zadań w toku prac badawczych ma charakter niepowtarzalny, jednorazowy, a więc w zasadzie twórczy. W działalności naukowej istnieje zpotrzebowanie na pracowników szczególnego rodzaju, cierpliwych i wytrwałych w rozwiązywaniu problemów trudnych i zawiłych, zamiłowanych w odkrywaniu sensu pewnych zjawisk i procesów, znajdujących zadowolenie w ustawicznym doskonaleniu własnych rozwiązań, niezmordowanych w stałym rozszerzaniu i pogłębianiu własnej wiedzy itd. Są to zalety właściwe na ogół ludziom młodym. Co nie znaczy, że brak ich ludziom starszym. Ale na ogół największe osiągnięcia naukowe są udziałem ludzi w wieku od 30 do 40 lat, a więc w tym wieku, w którym w Polsce niewielu pracowników naukowych jest wolnych od ciężkich zmagań o uzyskanie stopni naukowych, a te często w słabym stopniu mają uzasadnienie w potrzebach rozwoju naukowo-technicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>