Uprzemysłowienie procesu produkcji wiedzy

Uprzemysłowienie procesu produkcji wiedzy

Nauka ujmowana jest w dwu płaszczyznach: jako system zasad i teorii oraz jako działalność poznawcza, w wyniku której powstają określone zasady i teorie. Stanowią one dobro ekonomiczne, zapewniają bowiem większą efektywność gospodarowania, większą różnorodność dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych itd. Ich wartość użytkowa jako dobra ekonomicznego wyraża się przede wszystkim w tym, że stały się one bezpośrednią siłą wytwórczą. Poddbnie jak inne dobra produkty pracy naukowej mają swoją wartość wymienną, czyli cenę. Cena produktu jest jego wartością wyrażoną w pieniądzu. Przez wartość w teorii marksowskiej rozumie się czas pracy (żywej i zawartej w zużytych czynnikach rzeczowych) niezbędny do wytworzenia danego produktu. Zatem ceną wyników pracy naukowej powinien być czas pracy zużyty na ich wytworzenie. Ale „produkt pracy naukowej, nauka jest oceniana stale poniżej swojej wartości, ponieważ czas pracy, jaki potrzebny jest do jej reprodukcji, nie stoi w żadnej racjonalnej relacji do czasu niezbędnego do opracowania wyniku naukowego” 1. Na przykład uczeń w ciągu godziny

Powyższy cytat pochodzi z pracy: Leitung, Planung und Organisation der wissenschaftlichen Arbeit, hrsg. von G. Haefner, G. Rencher und H. Riess, Berlin 1976, s. 48. Autorzy nie podali źródła: K. Marks: Teorie wartości dodatkowej, cz. I, Warszawa 1959, s. 367: „Odkrycie nowego teorematu jest trudne, natomiast zastosować go może każdy bez szczególnego wysiłku”. Problemy te omawiane są w zespołowej pracy: Wissenschaft und Produktion im Sozialismus, hrsg. vom Institut für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED, Berlin 1976,. s. 37-38. opanuje wiele zasad naukowych, których opracowanie wymagało wysiłku całych pokoleń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>