Tworzenie techniczne

Tworzenie techniczne

Algorytmowe ujęcie procesu projektowania i tworzenia technicznego zawiera reguły działania uszeregowane racjonalnie, które odpowiadają na ogół metodologii projektowania. Algorytm wynalazku ma formę prostych poleceń, jakie należy wykonać. Przykładowo wymienić można kilka 82:

– 1. Określ funkcję, jaką ma spełniać zamierzony środek techniczny.

– 2. Określ w sposób abstrakcyjny strukturę środka technicznego.

– 3. Zmieniaj systematycznie elementy struktury i zbadaj, jak się będzie zmieniała funkcja dzieła technicznego oraz czy istnieje techniczne zapotrzebowanie na tę funkcję lub czy pożądana funkcja jest możliwa do uzyskania przy zmienionych elementach struktury.

– 4. Zbadaj, czy przez zmniejszenie lub zwiększenie ilości elementów da się uzyskać sensowną zmianę funkcji środka.

– 5. Przeanalizuj, w jakim stopniu możliwe jest techniczne wykorzystanie wszelkich uzyskanych nowych doświadczeń, obserwacji i poznania. Zbadaj, gdzie można wykorzystać zrealizowaną określoną funkcję techniczną.

Tworzenie techniczne jest realizowaniem przedmiotu lub procesu technicznego, który może spełniać określoną funkcję. Natomiast przez funkcję dzieła technicznego rozumie się jego właściwość, polegającą na możności spełniania określonego celu. Zatem funkcja przedmiotu lub procesu technicznego jest jego właściwością, zrealizowaną czy zmaterializowaną w nim ze względu na cel, jakiemu ten przedmiot czy proces ma służyć.

Określona innowacja techniczna spełnia zamierzoną funkcję, ponieważ we wszystkich swych elementach i w ich wzajemnych powiązaniach zaprojektowana i zrealizowana jest tak, by mogła tę funkcję spełniać. Poszczególne elementy innowacji spełniają również specyficzne funkcje, które określone zostały przez ich służebny charakter w stosunku do podstawowej funkcji całej konstrukcji technicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>