Teoretyczna wiedza nauk technicznych

Teoretyczna wiedza nauk technicznych

Ale teoretyczna wiedza techniczna w sposób istotny różni się co do swego charakteru i treści od teoretycznej wiedzy nauk przyrodniczych i społecznych 76. W odróżnieniu od nauk przyrodniczych i społecznych dających teoretyczne poznanie tego, co istnieje, nauki techniczne mają na celu poznanie praw i metod przekształcania materii zgodnie z potrzebami społeczeństwa.

Teoretyczne poznanie nauk technicznych jest wiedzą o prawach funkcjonowania rzeczy i procesów, które nie pojawiają się w sposób naturalny, ale niezbędne są człowiekowi jako środki realizacji jego celów.

Teoretyczna wiedza nauk technicznych jest wiedzą odnośnie do prawidłowości i metod ograniczania działania obiektywnych praw przyrody i społeczeństwa dla uzyskania rezultatów użytecznych dla człowieka. Teoria techniczna jest teorią wykorzystania praw przyrody, jej podporządkowywania oraz przezwyciężania jej ograniczoności. Na gruncie znajomości praw przyrody człowiek tworzy rzeczy i procesy, jakich nie ma w przyrodzie: substancje syntetyczne o właściwościach nie spotykanych w przyrodzie, reakcje chemiczne i inne procesy, których również nie zna przyroda. Równocześnie zastosowanie w technice praw przyrody ogranicza działanie praw ekonomicznych. Np. ekonomiczna korzyść przekazu energii elektrycznej na dalsze odległości ograniczana jest przez wzrost strat energii w sieci energetycznej. Z drugiej strony prawa ekonomiczno-społeczne ograniczają stosowanie i działanie praw przyrody w środkach technicznych. Na przykład stosowanie najbardziej odpowiednich – ze względu na ich fizyczne i chemiczne właściwości – materiałów (nierdzewna stal, kosztowne metale itd.) jest hamowane przez względy natury ekonomicznej. Wiele projektów technicznych urządzeń w sposób maksymalny uwzględniających działanie praw przyrody niekiedy odrzuca się ze względów ekonomicznych. Względy te na ogół nie są brane pod uwagę wt rozwijaniu techniki kosmicznej i militarnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>