Stosowanie wszelkich automatycznych linii przenośnych

Stosowanie wszelkich automatycznych linii przenośnych

Podobny sens ma stosowanie wszelkich automatycznych linii przenośnych, które pozwalają na zharmonizowane i ciągłe działanie całej serii maszyn. Daje to poważne oszczędności pracy i usuwa wąskie gardła produkcji.

Komputery podobnie jak wszelkie systemy energetyczne można traktować jako innowacje uzupełniające, które znalazły bardzo szerokie zastosowanie. Ale w każdym przemyśle pojawiają się stale rozliczne innowacje uzupełniające, które udoskonalają działanie starych maszyn. W przemyśle metalurgicznym taką innowacją był proces wytopu ciągłego, próżniowe odgazowywanie i topienie, w papierniczym specjalna prasa do usuwania wody z papieru, która zwiększa wydajność maszyn produkujących papier: w przemyśle tekstylnym komora automatycznego pomiaru, która pozwala na regulowaną impregnację nici.

Poza tym nawet w tych przypadkach, kiedy innowacje z istoty swej przeznaczone są do zastąpienia starych środków technicznych, mogą one przedłużać czas ich eksploatacji przez umożliwienie udoskonalenia starej techniki. Na przykład piece tunelowe umożliwiły szereg udoskonaleń w stosowanych dotychczas piecach Hoffmana, a konwertory tlenowe w procesie’wytopu żelaza w piecach martenowskich. Zjawisko to określa się jako sailing ship effect.

Mając na uwadze ekonomiczne znaczenie procesów upowszechniania innowacji technicznych stwierdza się, że powinny być prowadzone przez zespoły specjalistów badania odnośnie do wszelkich możliwości wykorzystania określonych innowacji technicznych. Nowa technika bardzo często okazuje się najbardziej przydatna w dziedzinach, dla których nie była ona poszukiwana. Na przykład wiele rozwiązań technicznych realizowanych dla potrzeb przemysłu samolotowego znalazło szerokie zastosowanie w technice wytwarzanej na użytek rolnictwa 18. Jest rzeczą oczywistą, że w gospodarce socjalistycznej na gruncie takich badań powinny być formułowane programy i plany upowszechniania zastosowań różnych innowacji technicznych. Programy te powinny być ściśle sprzężone z programami rozwoju techniki na gruncie własnych prac badawczo-rozwojowych i z programami technologicznej wymiany międzynarodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>