Stosowanie innowacji technicznych

Stosowanie innowacji technicznych

Oś rzędnych k wyznacza koszt jednostki produktu – ki, k2, kj przy stosowaniu trzech odmiennych metod produkcji: oś odciętych q wyznacza wielkość produkcji. Koszty jednostki produktu przy stosowaniu doskonalszej techniki spadają w miarę wzrostu ilości wytworzonych produktów i stają się niższe od jednostkowych kosztów produkcji mniej doskonałego procesu dopiero z chwilą, gdy wolumen produkcji przekracza pewien poziom – m2, TO3. Jest to granica, od której opłaca się stosować lepszą technikę, i określa się ją jako próg rentowności produkcji na wielką skalę 54. Próg ten wyznacza minimalną wielkość przedsiębiorstwa i produkcji dla określonego rodzaju techniki. Ale nie jest to dla danej techniki optymalna wielkość produkcji. Optymalną jest bowiem taka, która zapewnia najniższy koszt jednostki produktu przy danym poziomie technicznym. Każdorazowy zasób wiedzy i wyposażenia technicznego określa odmienną minimalną i optymalną wielkość przedsiębiorstwa.

Stosowanie innowacji technicznych przesuwa coraz wyżej granice minimalnej i optymalnej wielkości przedsiębiorstwa, a równocześnie istnienie coraz większych przedsiębiorstw jest niezbędne dla realizowania dalszego postępu technicznego.

Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz całych gałęzi produkcji oznacza oczywiście zmiany i w zakresie organizacji pracy i produkcji. Zmiany te to odrębna i szczególna forma postępu technicznego. Szczególna, albowiem jest ona na ogół mało kosztowna, a często nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów. Udoskonalenie w zarządzaniu i organizacji produkcji oraz całej gospodarki określa się w teorii ekonomii jako postęp techniczny disembodied, to znaczy nie związany z koniecznością nakładów na materialne środki produkcji w odróżnieniu od postępu technicznego embodied, który polega na tworzeniu nowych środków technicznych i wymaga nakładów inwestycyjnych5S.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>