Stosowanie innowacji opracowanej w sposób modelowy lub laboratoryjny

Stosowanie innowacji opracowanej w sposób modelowy lub laboratoryjny

Szczególną regułę odnośnie do możliwości realizacji projektów technicznych określa prawo wielkiej liczby, sformułowane przez Le Chate- liera 82. Mówi ono, że w technologiach chemicznych nie jest rzeczą możliwą oddzielne ujmowanie ogółu parametrów: decydujące parametry muszą być ujmowane łącznie, a prawidłowości procesu ujęte w formie matematycznej muszą być traktowane jako wartości graniczne.

Stosowanie innowacji opracowanej w sposób modelowy lub laboratoryjny na skalę przemysłową nasuwa bardzo rozliczne i bardzo poważne problemy teoretyczne i praktyczne i stało się od niedawna przedmiotem biadań.

Pewne teoretyczne przesłanki dla określenia możliwości technicznych realizacji znaleźć można również w matematyce. Pod tym względem szczególne znaczenie posiada teoremat Gódela na temat granic formalizacji 83. Niemożność ujęcia pewnych zależności w sposób formalny, w rachunku matematycznym stwarza istotne przeszkody dla realizacji środków technicznych.

Rozwój techniki podlega nie tylko jej własnym prawidłowościom, lecz posiada również w znacznym stopniu uwarunkowanie społeczno-ekonomiczne. Przede wszystkim istnieje dysproporcja między rozwojem poznania naukowego a możliwościami jego praktycznego zastosowania. Wynika to z natury nauki i techniki. Osiągnięcie wiedzy naukowej jest o wiele mniej kosztowne niż realizacja w oparciu o uzyskane poznanie jakiejkolwiek innowacji technicznej. A przemysłowe wdrożenie zrealizowanej innowacji jest na ogół bardzo kosztowne. Pewne przykłady mogą być ilustracją wielkości kosztów poszczególnych faz procesu innowacji technicznej. A więc opracowanie innowacji dotyczącej aparatury naukowo-badawczej wynosi zazwyczaj ponad 1 min doi., 5 min doi. kosztuje skonstruowanie średniej wielkości komputera łącznie z odpowiednim programem, 200 min doi. samolot transportowy, 500 min doi. realizacja projektu samolotu odrzutowego, a o wiele więcej projektu ponaddźwię- kowego samolotu odrzutowego 84.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>