Środki techniczne stosowane w produkcji

Środki techniczne stosowane w produkcji

Nauka materializuje się w narzędziach pracy w sposób dwojaki: w ich fizycznej, rzeczowej formie, w ich strukturze konstrukcyjnej oraz w ich działaniu, w planie funkcjonalno-technologicznym30. Chodzi tu przede wszystkim o sposoby mechanicznego, fizycznego lub chemicznego oddziaływania na przedmioty pracy i wszelkie inne procesy stosowane w produkcji dóbr i usług materialnych. A Majzel podkreśla, że właśnie w procesie funkcjonowania środków pracy zawarta w nich nauka (są one bowiem skonstruowane zgodnie z wymogami obiektywnych praw przyrody i techniki dla spełnienia określonych funkcji produkcyjnych), uprzedmiotowione w nich zasady naukowe zostają bezpośrednio „przetransponowane na przedmiot pracy, a zatem nauka realizuje się jako element sił wytwórczych.

Stosowane dziś w produkcji środki techniczne pozwalają na kompleksowe wykorzystywanie wszelkich form ruchu materii. Jeśli dawniej środki pracy określały procesy, to dziś procesy (chemia, biologia) określają środki. W systemie środków i procesów technologicznych procesom przypada dominująca rola31. Wszystkie formy ruchu materii są wykorzystywane, aby środki pracy ukształtować w sposób celowy odpowiednio do wymogów procesów. Ten nowy stosunek między elementami techniki ma rewolucyjny wpływ na strukturę nauk technicznych, na kierunki badań. Jako ciekawą ilustrację tego stanu rzeczy można przytoczyć fakt, że IBMC (International Business Machines Corporation), która zajmuje się przede wszystkim konstrukcjami maszyn liczących, prowadzi badania podstawowe w zakresie logiki, mechanizmów gromadzenia danych, nad półprzewodnikami, zjawiskami rezonansu magnetycznego, materiałami magnetycznymi oraz zjawiskami związanymi z małym poziomem energetycznym, małą energią, jaka właściwa jest organizmom żywym 32. Stąd też IBMC prowadzi również badania nad systemami biologicznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>