Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki

Nauka i technika posiadają swoją wewnętrzną logikę rozwoju, której nie mogą w zasadzie odmienić żadne zewnętrzne czynniki. Ale nauka i technika posiadają również uwarunkowanie społeczno-ekonomiczne. Wynika to z faktu, że naukę i technikę tworzą ludzie dla zaspokojenia określonych potrzeb. Zatem w rozwoju ekonomiczno-społecznym nauka i technika stanowiły zawsze środki realizacji określonych celów. Każde tworzenie i użytkowanie techniki implikuje akceptację lub wybór celów. Ono zawiera zatem element wartościowania. A kryteria określonych wartości zależą zawsze od całokształtu stosunków społecznych i ekonomicznych. Technika służy określonym potrzebom, ich realizacji, a te potrzeby zmieniają się odpowiednio do ogólnych warunków ekonomiczno-społecznych.

W określonych warunkach technicznych tylko pewne potrzeby można zaspokoić. To znaczy, że nie wszystkie potrzeby da się zaspokoić, zawsze istnieją ograniczone możliwości zaspokojenia potrzeb. Ale te potrzeby w stosunku do istniejących możliwości ich zaspokojenia nie są określone w sposób jednoznaczny. To, jakie potrzeby przy określonym poziomie naukowo-technicznym są zaspokajane, zależy również od ogólnych warunków ekonomiczno-społecznych. Na przykład socjalizm potrafi zaspokajać w szerokim zakresie kulturalne potrzeby społeczeństwa przy poziomie techniki i dochodu stosunkowo niższym w porównaniu z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi. Socjalizm rozwija technikę zgodnie z wymogami, polityki pełnego zatrudnienia, w kapitalizmie w rozwoju techniki najważniejsze są koszty produkcji, ujmowane w wąskim bardzo znaczeniu, z punktu widzenia ich wielkości w indywidualnych przedsiębiorstwach kapitalistycznych. Ten punkt widzenia nie uwzględnia zupełnie społecznych skutków rozwoju techniki, między innymi bezrobocia, zanieczyszczenia środowiska, ewentualnego zintensyfikowania wysiłku ludzkiego itd. Nie uwzględnia tego, co nazywamy społecznymi kosztami produkcji, bo zysk określa się tylko w stosunku do własnych kosztów, a nie kosztów społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>