Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki cz. III

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki cz. III

Od czasu rewolucji przemysłowej rozwój nauk był ściśle związany z rozwojem produkcji materialnej. Nauka w swoim rozwoju coraz bardziej była zależna od zadań natury technicznej, jakie wysuwało społeczeństwo ze względu na swoje potrzeby produkcyjne. Rozwój astronomii i matematyki w wieku XVI i XVII stymulował potrzeby nawigacji. Później w wieku XIX krąg zainteresowań naukowych ogarnia całość działalności przemysłowej: urządzenia mechaniczne, energię, transport, chemikalia itd. Szybki rozwój wykazuje również biologia. Szczególnie pilna staje się w wieku XIX potrzeba wzrostu produkcji rolniczej zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport. Wiek XX – to przede wszystkim rozwój informatyki, elektroniki, cybernetyki, techniki systemowej, energii jądrowej i telekomunikacji44. Najszybciej też rozwijają się te nauki, których wyniki mogą być użyteczne w rozwiązywaniu problemów, jakie wysuwają nowe gałęzie produkcji i nowe rodzaje techniki. Dziś fizyka rozwija się wolniej niż 20-40 lat temu, natomiast o wiele szybciej rozwija się biologia molekularna. Rozwijają się nowe rodzaje nauk: radiologia, radiobiologia, radioastronomia, radio- chemia itd. Badania nad silikonami podjęto stosunkowo niedawno, albowiem stwierdzono ich praktyczne znaczenie. Wcześniej nie budziły one większego zainteresowania 45.

W każdej epoce wysiłki badawcze koncentrują się w zasadzie na tych kierunkach, które okazują się najbardziej użyteczne w rozwoju techniki i produkcji. Odpowiednio do potrzeb rozwoju techniki i produkcji tworzy się potencjał ‚badawczo-naukowy i dokonuje rozdziału państwowych środków finansowych między różne nauki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>