Rozwój techniki dokonuje się dzisiaj na podstawach naukowych

Rozwój techniki dokonuje się dzisiaj na podstawach naukowych

Stąd też wynalazki i innowacje techniczne rodzą się w sposób podobny co nowe teorie naukowe. W zasadzie w pierwotnej swej postaci wynalazek i innowacje techniczne są koncepcjami wynikającymi z naukowych przesłanek. Stąd też nic dziwnego, że wiele wynalazków zrodziło się w trakcie tzw. badań czystych, a wiele odkryć naukowych dokonanych zostało w trakcie przekształcania wynalazku w innowację techniczną, a więc > w ramach badań stosowanych, a nawet prac rozwojowych.

Wynalazki i innowacje techniczne są dziś rezultatem zorganizowanych poszukiwań. Dla uzyskania rozwiązań określonych problemów technicznych, najczęściej opracowania określonych produktów lub procesów podejmuje się specjalne badania, które umożliwiają zrealizowanie odpowiedniego racjonalnego projektu technicznego. Realizacja projektu wymaga w zależności od stopnia jego oryginalności mniej lub bardziej rozległych badań podstawowych, stosowanych i rozwojowych.

Z punktu widzenia problemu rozwoju techniki istotne jest to, że nowe koncepcje techniczne rodzą się przeważnie na podstawie zasad znanych i zastosowanych już w dotychczasowych środkach technicznych. Wykazały to badania 60 000 zgłoszeń patentowych, przeprowadzone w ZSRR, i odpowiednie badania w krajach zachodnich 6. Od dawna zresztą istnieje przekonanie, że wynalazek w swej istocie jest najczęściej nową kombinacją znanej wiedzy naukowo-technicznej bądź też kombinacją znanej i nowej wiedzy naukowo-technicznej „. Nie inaczej definiuje się wynalazek w naukach technicznych i społecznych (np. w teoriach ekonomicznych). Nowe wynalazki, podobnie jak nowe odkrycia naukowe, powstają na gruncie znanym. I to wykorzystywanie znanych zasad dla tworzenia koncepcji nowych rozwiązań technicznych zwie się niekiedy zasadą mutacji problemów technicznych 8.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>