Różne sposoby rozwiązywania określonego problemu

Różne sposoby rozwiązywania określonego problemu

W zakresie badań paralelnych rozróżnia się strategię paralelnego opracowywania samego projektu innowacji technicznej i paralelnej realizacji projektu 61. W fazie opracowywania projektu istnieją niepewności co do charakterystycznych cech przedmiotu projektu (produktu lub procesu). Informacje niezbędne do zmniejszenia owych niepewności można uzyskać za pomocą studiów analitycznych, specjalnych testów a nawet pewnych laboratoryjnych prób. Paralelne, z zastosowaniem różnych metod, poszukiwanie odpowiednich informacji służyć ma określeniu najbardziej właściwych cech przedmiotu projektu.

W fazie opracowywania projektu zakres niepewności jest bardzo rozległy, ale koszty uzyskania informacji stosunkowo niskie. Natomiast w fazie realizacji projektu przy stosowaniu kilku sposobów zakres niepewności jest zmniejszony, ale uzyskanie informacji jest kosztowniejsze. Realizacja projektu wymaga różnych badań, które zapewniłyby zasób całej wiedzy, niezbędnej do wykonania pożądanej innowacji. W toku realizacji projektu trzeba często rozwiązywać wiele problemów, o których istnieniu, a tym bardziej rozwiązaniu nic się nie wiedziało w fazie opracowywania projektu.

Różne sposoby rozwiązywania określonego problemu są rzadko niezależne, to znaczy wyniki osiągane w toku stosowania jednej metody mogą być pomocne przy wykorzystywaniu innych metod. Może się zdarzyć i tak, że najlepsze efekty daje synteza różnych metod. Na przykład w ostatnich latach wiedza o molekułach i kryształach rozwijana była na dwu drogach: fenomenologicznej i mechanicznej. Zwolennicy każdej z tydh dróg uważali drugą za błędną, ostatecznie jednakże największe osiągnięcia teoretyczne uzyskano przez połączenie obu metod 62.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>