Przewidywanie naukowe

Przewidywanie naukowe

Wszystkie prawa mają charakter prawdopodobny6B. Przewidywanie naukowe można przedstawić w sposób następujący: „Jeśli x nastąpi w czasie t, to y nastąpi w czasie t’ z prawdopodobieństwem p’”. Natomiast typowe przewidywanie techniczne ma formę: „Jeśli y ma być zrealizowane w czasie t’ z prawdopodobieństwem p’, to x powinno być zrealizowane w czasie t”. Nauki techniczne mają za zadanie opracowanie teoretycznych podstaw do projektowania, wykonania i doskonalenia techniki. W tym celu muszą one konkretyzować poznanie nauk przyrodniczych, a często podejmować badania wielu zjawisk i procesów przyrody, jakie nie zostały jeszcze naukowo poznane, bądź też badać zjawiska i procesy, jakie nie mają odpowiednika w przyrodzie, a które są dziełem samego człowieka. Niezliczona ilość problemów o charakterze podstawowym wymagająca poznania samej istoty wielu zjawisk i procesów pojawia się zarówno w trakcie badań stosowanych, jak i prac roz- wojowych, w których dokonuje się realizowanie określonej koncepcji technicznej. Wystarczy wymienić tu wszelkie badania związane z produkcją energii jądrowej, techniką rakietową, poszukiwania stopów magnetycznych, materiałów półprzewodnikowych i nadprzewodzących itd. Wiele problemów o charakterze podstawowym pojawia się w trakcie wykorzystywania nowej techniki, np. analiza procesów spalania, przepływów i różnych reakcji, jakie zachodzą w silnikach, problemy tarcia, zmęczenia metali itd. Jest rzeczą oczywistą, że badania te prowadzą do ustalenia wielu zależności technicznych oraz wielu nowych teorii technicznych. Rozwój techniki dokonuje się w oparciu o poznanie nauk przyrodniczych, ale nie wszystkie procesy stosowane faktycznie w technice mogą być wydedukowane we wszystkich swoich szczegółach ze znanych praw przyrody. Ale nawet i te, które wynikają z tych praw, wymagały poważnego wysiłku dla przystosowania ich do potrzeb techniki. Nauki przyrodnicze odkrywają tylko możliwości, nauki techniczne zaś stwarzają podstawy ich realizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>