Przekształcenie nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą

Przekształcenie nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą

Przygotowanie odpowiednio kwalifikowanych kadr technicznych dla gospodarki narodowej jest procesem długotrwałym i wymaga planowego działania ze strony państwa. Edukacja techniczna powinna zaczynać się od racjonalnego technicznego wychowywania młodzieży już w ogólnokształcącej szkole średniej. Elementarne wychowanie techniczne powinno obejmować wiedzę w zakresie historycznego rozwoju techniki, naukową interpretację działania środków technicznych w powiązaniu z nauczaniem fizyki, chemii, biologii itd. Celem edukacji technicznej jest: 1) rozwijanie u młodzieży praktycznych umiejętności, 2) budzenie zrozumienia i zainteresowania dla technicznych przedmiotów oraz 3) przygotowanie do technicznych zawodów.

Z punktu widzenia przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą szczególne znaczenie posiada zrozumienie przez kadrę techniczną wszelkich ekonomicznych i społecznych aspektów postępu naukowo- -technicznego. Zrozumienie to potrzebne jest przede wszystkim tym, którzy zajmować się mają tworzeniem nowej techniki. W rozwoju techniki nie realizuje się wszelkich rozwiązań technicznych, jakie możliwe są w płaszczyźnie naukowej i technicznej. Posiada on bowiem w znacznej, jeśli nie w decydującej mierze uwarunkowanie społeczno-ekonomiczne oraz musi być planowany zgodnie z wymogami społecznymi i ekonomicznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>