Projektowanie innowacji technicznych

Projektowanie innowacji technicznych

Plany rozwoju naukowo-techniczngo są podstawą projektowania technicznego. Projektowanie techniczne jest procesem selektywnego stosowania istniejącego zasobu wiedzy ogólnej i technicznej celem uzyskania określonego przedmiotu lub procesu technicznego zaspokajającego określoną potrzebę. Niekiedy stwierdza się ogólnie, że projektowanie techniczne jest działaniem, które ma na celu zaspokojenie potrzeb ludzkich( za pomocą czynników technicznych 37. Ze względu na twórczy charakter projektowania technicznego często w definicji akcentuje się, że projektowanie to jest sztuką osiągania pożądanych rezultatów na podstawie

W ten sposób projektowanie techniczne definiuje wiedzy, praw i teorii38. Chodzii tu o fakt, że celem technicznego projektowania jest opracowanie technicznego dzieła, a więc stworzenie czegoś, co nie istnieje.

Natomiast przez projekt techniczny rozumie się opis zamierzonego- przedmiotu technicznego oraz zbiór przepisów dotyczących jego realizacji. Projektowanie nie jest tylko sztuką. Każdy projekt zdeterminowany, jest w zasadzie przez trzy czynniki: powiązanie z określonymi prawami przyrody, swoją celowość, jaką ma być zdolność zaspokajania określonej potrzeby, oraz przez sposób swej realizacji. Powstaje on w wyniku współdziałania wielu specjalistów z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych, konstruktorów itd. Zatem jest działaniem skomplikowanym, w którym niezbędne jest wykorzystanie bardzo różnorodnej wiedzy, i jego powodzenie wymaga posługiwania się w opracowywaniu i realizacji projektu technicznego określoną metodą. Metodologia w projektowaniu to struktura procesu projektowania, wyrażająca sekwencję działań, z której wyznaczyć można punkty węzłowe (lub krytyczne) jakiegoś projektuS9„

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>