PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU NAUKI I TECHNIKI

PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU NAUKI I TECHNIKI

Prawa techniki mają charakter systemowy. System techniczny jest o czym już ihówiliśmy – całokształtem elementów, które są w określony sposób wzajemnie powiązane ze względów strukturalnych i funkcjonalnych. Technika jest zawsze pewną syntezą przyczynowych rozwiązań. Synteza zakłada analizę.

Zadania, jakie wysuwa i rozwiązuje współczesna technika, mają z zasady bardzo złożony, kompleksowy charakter. Rozwiązanie określonego problemu ma swój aspekt analityczny i syntetyczny. Analityczny polega na redukowaniu zadań skomplikowanych do prostych, a więc na rozłożeniu określonego problemu na jego części składowe i odrębne ich rozwiązywanie. Z drugiej strony wszystkie elementy określonego zadania (projektu) technicznego muszą być skoordynowane w określony system. Stąd też wyniki rozwiązań cząstkowych muszą być wykorzystane do rozwiązania ‚zadania kompleksowego.

Podobna sytuacja istnieje również w badaniach naukowych. Kierunek analityczny badań polega na poznawaniu podstawowych właściwości i prawidłowości, tej czy innej grupy zjawisk przyrody ożywionej i nieożywionej. Rzeczą charakterystyczną jest, że zjawiska ujmowane kompleksowo, w powiązaniu z innymi zjawiskami, wykazują własności i prawidłowości odmienne od tych, jakie są właściwe poszczególnym elementom określonego systemu traktowanym oddzielnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>