Prawidłowe określenie systemów organizacyjnych

Prawidłowe określenie systemów organizacyjnych

Wszystkie problemy natury organizacyjnej powinny być rozwiązane na podstawie naukowej. Szczególne znaczenie mają tu oczywiście teorie z zakresu organizacji, zarządzania i kierowania i inne nauki społeczne. Jednakże ostatnio podkreśla się szczególną rolę, jaką w tym zakresie może odegrać matematyka. Może ona opracować właściwe metody modelowania systemów organizacyjnych, np. ogromne oszczędności może dać bardziej intensywne wykorzystanie zasobów, stąd też wyłania się problem optymalizacji zasobów dla przedsiębiorstw różnych gałęzi produkcyjnych, a więc o odmiennej technologii i różnej wielkości. Właściwa organizacja – to problem określenia optymalnych wielkości przedsiębiorstw w odniesieniu do istniejącego poziomu naukowo-technicznego produkcji i ze względu na wzajemne powiązania produkcyjne między różnymi przedsiębiorstwami. Organizacja – to problem optymalizacji wewnętrznych struktur poszczególnych jednostek i wzajemnych między nimi powiązań.

Prawidłowe określenie systemów organizacyjnych wymaga współpracy przedstawicieli praktyki gospodarczej, planistów oraz specjalistów z wielu dziedzin nauki, w tym również matematyków i informatyków 32.

Wszelkie systemy zależności technicznej spełniają bardzo ważną funkcję poznawczą i praktyczną. Są one podstawą prognozowania i planowania rozwoju nauki, techniki i gospodarki. Na ich podstawie’ powinny być określane kierunki badań i prac rozwojowych oraz formułowane tematy badań o charakterze strategicznym. Od wyników tych badań zależy realizacja innych tematów o charakterze komplementarnym, a więc związanych z tematem podstawowym na zasadzie uzupełniania się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>