Prawa przyrody, prawa techniki cz. II

Prawa przyrody, prawa techniki cz. II

Na podstawie praw przyrody można sformułować pewne przewidywania, między innymi odnośnie do sposobu tworzenia określonych środków technicznych lub kształtowania procesów technologicznych. Np. istnieje prawo, które stwierdza, że „magnetyzm znika powyżej punktu Curie (770°C dla żelaza)” 68. Prawo to można przekształcić w twierdzenie warunkowe: „Jeśli temperatura namagnetyzowanego ciała przekroczy punkt Curie, wtedy staje się ono odmagnetyzowane”. Na podstawie tego prawa można sformułować następujący warunek: „Jeśli namagnetyzo- wane ciało nagrzewa się powyżej punktu Curie, wtedy ono odmagnety- zcwuje się”. To pragmatyczne twierdzenie jest podstawą dla dwu różnych zasad, mianowicie: 1. „Aby ciało odmagnetyzować, należy je ogrzać powyżej jego punktu Curie” i 2. „Aby zapobiec odmagnetyzowaniu ciała, nie należy je ogrzewać powyżej punktu Curie”. Obydwie zasady mają za przesłankę określone prawo przyrody.

Określone w ten sposób zasady techniczne wskazują, jak należy postępować, aby zrealizować zamierzony cel. Zasada ma zatem charakter naukowej normy, reguły działania. Ona może, ale nie musi być efektywna- dlatego że prawo, na podstawie którego zostaje ona określona, jest niezupełne, jest abstrakcyjne, nie uwzględnia całego bogactwa konkretnych zjawisk. Prawa naukowe mają ograniczony zakres działania i w ograniczony, niedoskonały sposób określają zależności zjawisk. Stąd mechanika kwantowa i teoria względności zastąpiły prawo grawitacji ruchu sformułowane przez I. Newtona. Prawa hydrodynamiki okazały się nieprzydatne dla wyjaśnienia przepływu cieczy takich, jak tworzywa sztuczne w stanie płynnym, masy ceramiczne itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>