Prace rozwojowe są dalszą kontynuacją badań

Prace rozwojowe są dalszą kontynuacją badań

Badania stosowane można uznać za kontynuację badań podstawowych, albowiem mają one na celu konkretyzację poznania podstawowego w sposób, który by umożliwiał wykorzystanie tego poznania do rozwiązań technicznych i produkcyjnych. W badaniach stosowanych dokonuje się przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą i w tym procesie rolę szczególną odgrywają nauki techniczne, które mają na celu stworzenie teoretycznych podstaw dla innowacji technicznych.

Prace rozwojowe są dalszą kontynuacją badań stosowanych ze względu na wymogi praktyki. Na ogół wykorzystuje się w nich już znaną wiedzę ogólną i techniczną, istniejący zasób informacji odnośnie do materiałów, procesów technologicznych, zasad projektowania i konstrukcji istniejących urządzeń i różnych maszyn oraz aparatów. Ale i w trakcie prac rozwojowych mogą wyłaniać się problemy techniczne, które wymagają badań podstawowych i stosowanych. Najbardziej oczywistym przykładem może być elektronika i fizyka przestrzeni kosmicznej. W pracach rozwojowych nad komputerami sformułowanych zostało wiele właściwości i praw rządzących zachowaniem półprzewodników. Drugim przykładem może być problem zmęczenia metali i wiele innych zjawisk dotyczących zachowania ciał stałych w kosmosie. Można również wymienić tu fizykę atomową. W procesie produkcji bomby atomowej opracowano teorię i wytworzono pluton, element, którego nie znaleziono w przyrodzie. W trakcie poszukiwań nowych materiałów magnetycznych opracowano bardzo wiele podstawowych teorii- z zakresu elektromagnetyzmu 12.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>