Poziom ekonomicznego rozwoju

Poziom ekonomicznego rozwoju

Poziom ekonomicznego rozwoju sprawia, że określone rozwiązania, choć wykonalne na płaszczyźnie technicznej, nie znajdą zastosowania ze względów ekonomicznych. Różne być mogą tego przyczyny. Innowacje zbyt kosztowne wymagają dalszych poszukiwań, aby zmniejszyć – jeśli to jest nowy produkt – koszty jego wytworzenia lub – jeśli innowacja dotyczy nowego procesu – aby zmniejszyć koszty związane z jego stosowaniem. Jednakże doskonalenie określonych rozwiązań technicznych, które nie znalazły jeszcze zastosowania, podobnie jak doskonalenie istniejących już technik i systemów ma wyraźne i ostateczne granice. W wyniku doskonalenia określone produkty, maszyny i procesy wytwórcze stają się coraz lepsze, wydajniejsze i tańsze. Pojawiać się mogą kolejne ich generacje. Ale przychodzi moment, kiedy jakiekolwiek możliwości doskonalenia zostały już wyczerpane i wyłania się konieczność znalezienia jakościowo odmiennych rozwiązań technicznych. Powstają nowe przedmioty i procesy wytwórcze. Radio tranzystorowe zastępuje radio lampowe, telewizja kolorowa czarnobiałą, konwertor tlenowy piec martenowslki, a w destylacji ropy naftowej metoda Burtona zastąpiona zostaje przez krakowanie termiczne, to przez metodę Houdry’ego, która z kolei ustępuje krakowaniu katalitycznemu.

Określone rozwiązania techniczne mogą nie znaleźć szerszego zastosowania również dlatego, że opracowane zostaną alternatywne rozwiązania tych samych problemów, które mogą lepiej zaspokajać określone potrzeby techniczne i ekonomiczne. Na przykład silniki parowe nie znalazły zastosowania w komunikacji samochodowej, ponieważ pojawiły się silniki spalinowe. Badania nad silnikami parowymi zostały poniechane, ale w zmienionych warunkach ekonomicznych i społecznych mogą odżywać stare idee techniczne. Ustawiczne wzbogacanie zasobu wiedzy naukowo-technicznej zwiększa możliwości alternatywnych rozwiązań określonych problemów ,i to, co niegdyś było niemożliwe, staje się możliwe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>