Potrzeby ekonomiczne zależą od poziomu technicznego

Potrzeby ekonomiczne zależą od poziomu technicznego

Efektywność wydatków badawczo-rozwojowych zależy przede wszystkim od technicznej łatwości, z jaką badania i prace rozwojowe prowadzą do wynalazków. Obliczamy ją przez porównanie ilości uzyskanych wynalazków lub patentów z nakładami na badania i prace rozwojowe. Zależy ona również od tego, jak wielkie w gospodarce istnieje zapotrzebowanie na różnego rodzaju rozwiązania techniczne. Pomiędzy techniczną łatwością realizowania określonych wynalazków a ich ekonomiczną rentownością może zachodzić sprzeczność wynikająca stąd, że gospodarka może nie mieć odpowiednio wielkiego zapotrzebowania na innowacje tanie, istnieje natomiast zapotrzebowanie na innowacje o charakterze bardziej skomplikowanym i kosztowniejsze. Kierunki rozwoju techniki zdeterminowane są w decydującej mierze przez czynniki natury ekonomicznej. Chociaż z drugiej strony nie należy zapominać, że określone potrzeby ekonomiczne uwarunkowane są przez istniejący poziom techniki i przez potrzeby rozwoju samej techniki. Potrzebą ekonomiczną, potrzebą wyższej efektywności gospodarowania jest wyeliminowanie braku równowagi w poziomie rozwoju poszczególnych elementów tego samego procesu produkcyjnego i w poziomie rozwoju technik stosowanych w różnych gałęziach produkcji.

Potrzeby ekonomiczne zależą od poziomu technicznego. Niegdyś dotyczyły przede wszystkim materiałów stosunkowo prostych i mało skomplikowanych, konstrukcji mechanicznych, środków transportu kolejowego i energetyki oraz odpowiednich maszyn, dziś natomiast – urządzeń elektronicznych, skomplikowanych i kosztownych materiałów syntetycznych, techniki atomowej, skomplikowanej aparatury pomiarowej i kontrolnej. Przemysły chemiczny i elektroniczny wykazują najwyższą dynamikę rozwojową, chociaż innowacje w zakresie chemii i elektroniki są o wiele kosztowniejsze niż innowacje mechaniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>