Organizacja badań i prac rozwojowych

Organizacja badań i prac rozwojowych

Teoria przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą musi być teorią organizacji. Jedynie racjonalna organizacja badań i prac rozwojowych zapewnia efektywny proces innowacji technicznej.

Dziś zmieniła się rola nauki. Ma ona w zasadzie dawać poznanie, które może być praktycznie użyteczne. Co więcej – na podstawie doświadczenia – uważa się, że poznanie naukowe zawiera w sobie możli-

Owe wzajemne powiązania między odkryciami i wynalazkami przedstawiłem na podstawie: Report of the Ad Hoc Committee…, s. 1-19. wość korzystnego zastosowania. Chodzi o to, aby rozwój poznania tak zorganizować, by jego wyniki mogły być jak najszybciej użyteczne w praktyce. Stąd wyłaniają się nowe działania naukowe, określane jako badania stosowane i prace rozwojowe, które dla podkreślenia ich ścisłej więzi i zależności z badaniami podstawowymi określa się łącznie jako badania i prace rozwojowe. Obejmują one badania podstawowe, stosowane oraz proces przekształcania ich wyników w formy kwalifikujące się do praktycznego zastosowania, czyli prace rozwojowe.

Powołuje się instytuty naukowe, które, zajmują się „produkcją” wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów techniczno-produkcyjnych. Problemy te są skomplikowane, wymagają bardzo wszechstronnego opracowania, z różnych punktów widzenia. Dlatego też ich rozwiązywanie możliwe jest tylko poprzez współpracę wielu specjalistów: fizyków, chemików, biologów, matematyków, specjalistów od materiałów, konstrukcji mechanicznych, elektronicznych, technologów, ekonomistów itd. Wielkie przemysłowe instytuty badawczo-rozwojowe zatrudniają na ogół kilka tysięcy pracowników (w tym przeważnie połowę stanowią pracownicy naukowi). Instytuty te w niczym nie przypominają instytutów uniwersyteckich. Robią raczej wrażenie wielkich zakładów produkcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>