Okres realizacji cyklu nauka - technika - produkcja

Okres realizacji cyklu nauka – technika – produkcja

Z ekonomicznego punktu widzenia sensowne są inwestycje wdrożeniowe, które pozwolą wytwarzać określony produkt w kolejnych coraz doskonalszych formach lub inny produkt, który zastąpi w użyciu poprzedni. Dlatego sensowną jest rzeczą opracowywać taki nowy produkt, z którego zrodzić się mogą kolejne lepsze lub nowe produkty, ą więc produkt, który stanie się początkiem całej rodziny produktów.

Tego rodzaju strategia innowacyjna zapewnia przedsiębiorstwom i przemysłom oraz ich ośrodkom badawczym racjonalne ramy prac badawczych i rozwojowych na długie okresy. Cykl realizacji nowego produktu wymaga w krajach zachodnich średnio 6 lat, modyfikacja zaś. istniejących produktów średnio 3 lata23.

Okres realizacji cyklu nauka – technika – produkcja nie jest jednakowy w różnych gałęziach produkcji: odmienne są też okresy poszczególnych faz w poszczególnych gałęziach produkcji.

Badania przeprowadzone w ZSRR wykazały, że pełny cykl rozwojowy łącznie z wdrożeniem innowacji do produkcji wynosi w przemyśle budowy maszyn i aparatury średnio 6-9 lat24: na badania stosowane przypada 25-30% czasu, prace rozwojowe i konstrukcyjne 30-40%, pra- -ce wdrożeniowe 15-35%. Okresy między tymi fazami pochłaniają około 10% całego okresu cyklu badania – produkcja.

Postęp techniczny staje się coraz szybszy. Jego źródłem są coraz krótsze okresy realizacji i wdrożenia innowacji technicznych. W latach 1885- 1920 okres opracowywania innowacji wynosił średnio 30 lat, okres zaś produkcyjnego wdrażania 7 lat, czyli razem od momentu odkrycia do praktycznego wykorzystania poznania naukowego upływało 37 lat. W okresie 1920-1944 czas ten wynosił odpowiednio 16 i 8 lat, czyli razem 24 lata, w latach zaś 1945-1969 średnio 9 i 5 lat, razem 14 lat25.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>