Nieprzewidziane zmiany w zakresie zaplanowanych zadań,

Nieprzewidziane zmiany w zakresie zaplanowanych zadań,

Dotychczas wszystkie organizacyjne formy badań i prac rozwojowych kształtowały się na ogół w sposób empiryczny. Przez długi czas nie było większego zainteresowania teoretycznego dla problemów organizacji i strategii badań i prac rozwojowych. Od kilku lat jednakże rozumie się, że bez właściwej organizacji badań i prac rozwojowych nie może być efektywnego postępu nauki i techniki. Dlatego też wiele instytutów badawczych podjęło szerokie poszukiwania najbardziej racjonalnych form organizacyjnych oraz- metod opracowywania i realizowania projektów prac rozwojowych. Przedmiotem teoretycznych analiz są między innymi: 1) strategia badań i prac rozwojowych, 2) zasady podejmowania decyzji w różnych fazach realizacji projektu, np. jak wielkie powinny być zespoły badawcze dla różnego rodzaju projektów, jakie powinny być proporcje między pracownikami różnych specjalności, o różnym poziomie kwalifikacji itd. Zasady podejmowania decyzji dotyczą również problemu, jak można zwiększyć efektywność poszczególnych faz. Jak można doskonalić wiedzę, gdy rozpoczyna się realizacja określonego projektu bez dostatecznej informacji naukowej? Czy w realizacji określonego projektu można stosować najnowocześniejsze techniki, które nie zostały jeszcze sprawdzone? Czy jest bardziej celowe realizować projekty tanie, ale o krótkim okresie żywotności, czy też drogie, ale o dłuższej żywotności?

Bada się również wszelkie przeszkody, jakie pojawiły się dotychczas w trakcie realizacji określonej ilości projektów, np. nieprzewidziane zmiany w zakresie zaplanowanych zadań, pojawiania się nowych problemów nie przewidzianych w projekcie, i szuka się najbardziej racjonalnych sposobów rozwiązywania owych trudności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>