Nauka wywiera decydujący wpływ na rozwój środków pracy

Nauka wywiera decydujący wpływ na rozwój środków pracy

Opracowanie i wykorzystanie w budowie maszyn wielu mas plastycznych pozwoliło na bardzo poważne zmniejszenie ich ciężaru oraz ulepszenie techniczno-ekonomicznych wskaźników konstrukcji: zwiększenie jej wytrzymałości mechanicznej, odporności na działania chemiczne itd.

Syntetyczne materiały pozwoliły również na’poważną oszczędność deficytowych materiałów naturalnych, bardzo poważne zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji oraz produkcję urządzeń, jakie dotychczas nie były możliwe (dzięki np. opracowaniu materiałów ceramicznych odpornych na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury, bardzo wysokie i bardzo niskie ciśnienia oraz o dużej odporności na wstrząsy).

Nauka wywiera również decydujący wpływ na rozwój środków pracy. Pozwoliła ona na wykorzystywanie w procesach produkcyjnych wszel- Icich form ruchu materii. Początkowo środki pracy były instrumentami realizowania mechanicznych procesów (np. maszyny parowe, tekstylne, dźwignie, lokomotywy itd.). Dopiero później szczególną dziedziną techniki stała się technika cieplna, silniki wewnętrznego spalania, elektrotechnika, a teraz elektronika, aparatura i urządzenia do produkcji energii jądrowej, a więc te wszystkie środki, które wykorzystują w głównej mierze procesy fizyczne. Odrębną dziedzinę środków technicznych stanowią dziś wszelkie maszyny, które służą wykorzystywaniu chemicznych i biologicznych form ruchu materii. Pozwoliło to na tworzenie zasadniczo nowych materiałów, jakich nie ma w przyrodzie, i posiadających własności, bez których określone procesy produkcyjne nie mogłyby być realizowane bądź też nie mogłyby być wytworzone nowe produkty. Równoczesne wykorzystywanie w technice fizycznych i chemicznych procesów pozwoliło na produkcyjne wykorzystywanie mikroprocesów. Przez tworzenie technicznych konstrukcji na zasadach działania, właściwych żywym organizmom (cybernetyka, bionika), uzyskano szerokie możliwości zastępowania człowieka w procesach produkcyjnych nie tylko w jego funkcjach mechanicznych, lecz również w rozlicznych funkcjach umysłowych. Można tu wymienić przede wszystkim wszelką aparaturę, która służy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>