Nauka sama w sobie nie jest siłą wytwórczą

Nauka sama w sobie nie jest siłą wytwórczą

Ona stwarza tylko możliwości dla rozwoju sił wytwórczych. Również wynalazki i innowacje techniczne opracowane na podstawie osiągnięć naukowych są tylko potencjalną siłą wytwórczą, jeśli nie zostaną zastosowane bezpośrednio do produkcji.

Wynalazki w swej postaci modelowej uzyskanej w warunkach laboratoryjnych bardzo często nie kwalifikują się do produkcyjnego wykorzystania. Wymagają one bardzo wielu prac prowadzonych często w tzw. zakładach pilotowych dla nadania im formy zgodnej z wymogami produkcji, z wymogami zarówno technicznymi jak i ekonomicznymi. Prace te są niekiedy bardzo kosztowne. Tak dalece kosztowne, że nawet duże przedsiębiorstwa rezygnują czasem z samodzielnego rozwijania i wykorzystywania wynalazków i innowacji i odstępują je odpłatnie innym. W zakresie twórczości innowacyjnej USA mają w świecie pozycję dominującą. Ich innowacje stanowią około 60% innowacji dokonywanych w 10 najbardziej uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych20. Ale znaczna część tych innowacji opiera się na wynalazkach opracowanych w Europie, np. maszyny liczące, aparatura ‚naukowa, produkcja tytanu, wiele procesów chemicznych, w tym wszelkie procesy destylacji ropy naftowej, itd.21

A więc odkrycie i inne osiągnięcia naukowe, by mogło być produkcyjnie wykorzystane, wymaga poważnych wysiłków i na ogół ogromnych nakładów finansowych. Brak tych środków uniemożliwia produkcyjne wykorzystanie zasobów wiedzy ludzkiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>