Nauka nie jest samodzielnym elementem sił wytwórczych

Nauka nie jest samodzielnym elementem sił wytwórczych

W literaturze radzieckiej wypowiadane są kontrowersyjne poglądy odnośnie do charakteru nauki jako siły wytwórczej. Wielu, jak np. A. Kuzin i I. W. Marków, uważa, że nauka jest szczególną samodzielną siłą wytwórczą produkcji materialnej26. Przeważa jednak zdanie, że nauka tylko przez materializowanie w pozostałych elementach sił wytwórczych staje się czynnikiem produkcji27.

Nauka nie jest samodzielnym elementem sił wytwórczych, lecz jest siłą, która wpływa na poziom rozwoju wszystkich elementów sił wytwórczych. Dzięki nauce tworzy się nowe narzędzia, maszyny, aparaturę produkcyjną, nowe źródła energii, nowe surowce i inne materiały produkcyjne, nowe procesy technologiczne i nowe formy organizacji pracy i produkcji. Dzięki poznaniu naukowemu możliwe jest również stałe ulepszanie wszelkich rodzajów sił wytwórczych.

Jeśli chodzi np. o materiały stosowane w produkcji, to większość z nich jest rezultatem wynalazków. A aktualnie w gospodarce amerykańskiej używa się około 70 000 różnych materiałów 2S.

Słusznie podkreśla się, że nowe materiały przekształciły się w całkowicie aktywny czynnik procesu produkcyjnego. Dzięki naukom takim, jak chemia, fizyka półprzewodnikowa, ciała stałego, można było otrzymywać coraz bardziej czyste materiały, jakich wymagał rozwój elektroniki i energii atomowej. Szczególne znaczenie miało tu uzyskanie czystych monokryształów oraz półprzewodnikiów ferromagnetycznych, które wykorzystano np. do konstrukcji ferrytowej pamięci, ferrytowej anteny i taśmy magnetycznej, używanych w komputerach i innych urządzeniach elektronicznych, bez których niemożliwa byłaby automatyzacja procesów produkcyjnych 29.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>