Nauka i siła robocza

Nauka i siła robocza

Odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności technicznych niezbędnych w różnych rodzajach produkcji zapewnić może tylko edukacja techniczna. Rozwój nauki i edukacji technicznej są ściśle ze sobą zespolone. Edukacja realizuje się na gruncie nauki. Ona wyprzedza użytkowanie umiejętności zawodowych, wyznacza ich rodzaj, zakres i treść. Umiejętności lotnika zdeterminowane są przez wynalazek samolotu, maszynistki przez wynalazek maszyny do pisania. W miarę jak technika staje się coraz bardziej skomplikowana, tym większa potrzebna jest wiedza zarówno dla jej tworzenia, jak i eksploatowania. Wynalazki i innowacje techniczne są dziś przeważnie rezultatem współpracy wielu specjalistów, dawniej były dziełem jednostek. ‚

To, jakie kwalifikacje są niezbędne, wyznaczają stosowane w produkcji narzędzia, maszyny, urządzenia, procesy technologiczne itd. Żywot środków technicznych jest krótszy niż produkcyjny żywot człowieka. W gospodarce rozwijającej się, w której realizuje się postęp techniczny, wyłania się sprzeczność między poziomem techniki a poziomem wiedzy jednostki. Przeciętny żywot stosowanego wyposażenia technicznego wynosi tu nie więcej niż 10 lat, stosowanych materiałów nie więcej niż 5 lat48. Jeszcze szybciej zmienia się asortyment wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produktów. Podlegają one stałemu ulepszaniu lub zastępowaniu przez nowe. I te nowe bądź ulepszone produkty wytwarza się za pomocą starego wyposażenia. Między poziomem stosowanej techniki a poziomem wytwarzanych za jej pomocą produktów również zachodzi sprzeczność. W przedsiębiorstwie rozwijającym się zmiany w przedmiotowych warunkach produkcji są zjawiskiem stałym. Każda taka zmiana wymaga na ogół nowych kwalifikacji i umiejętności, których nie może zapewnić najlepsza nawet praktyka, ponieważ i ona ulega ciągłej zmianie. Nabyta w technicznej szkole średniej lub wyższej wiedza okazuje się przestarzała i mało przydatna. Rzeczą konieczną staje się ustawiczne, permanentne uczenie się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>