Nauka a granice możliwości dokonań technicznych

Nauka a granice możliwości dokonań technicznych

Z punktu widzenia efektywności procesu tworzenia technicznego istotna jest również wiedza odnośnie do możliwości realizacji technicznych. Niekiedy niepowodzenie w działalności technicznej może wynikać stąd, że chcielibyśmy zrealizować rzecz niemożliwą.

Pojęcie możliwości i niemożliwości w technice ma bardzo szeroki sens. Można mówić o niemożliwości technicznej realizacji w sensie czysto logicznym, np. kwadratowa kopuła 77. Ale nie o to nam chodzi, gdy pragniemy ustalić granice możliwości technicznych. Problem dotyczy tego, aby ustalić naukowe przesłanki i kryteria oceny realności i wykonalności określonych projektów technicznych. Na gruncie znajomości praw przyrody bądź też wyłącznie doświadczeń można stwierdzić, że pewne idee i koncepcje techniczne są absolutnie nierealne, są one bowiem sprzeczne z określonymi prawami przyrody. Wysiłki wielu pokoleń dla stworzenia perpetuum mobile były nieudane, ponieważ koncepcja ta

Ten przykład czysto logicznej niemożności przytacza H. Skolimowski: On the concept of truth in science and in technology [w:] Akten des XIV internationalen Kongresses für Philosophie, Bd II, Wien 1968, s. 556. jest sprzeczna z prawem zachowania i transformacji energii. Równie nierealna jest konstrukcja samolotu rozwijającego szybkość większą niż szybkość światła. Szybkość graniczna była przesłanką teorii względności. Również niemożliwe są idealne lub w pełni doskonałe silniki, które by zapewniały 100% efektywności, to znaczy transformację całej energii, jaka zawarta jest w surowcu energetycznym. Rzeczywiście, rozwój teorii technicznych może przybliżać nas do tej granicy, ale nigdy w pełni zrealizować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>