Nakłady na badania i prace rozwojowe

Nakłady na badania i prace rozwojowe

Nakłady na badania i prace rozwojowe stanowią od 5 do 10% całkowitych kosztów opracowania nowego produktu, pozostałe 90-95% stanowią koszty przygotowania produkcji nowego wyrobu. Na przykład opracowanie terylenu – sztucznego włókna wymagało przez kilka lat rocznych nakładów na badania laboratoryjne 60 000 doi. Zbudowanie zakładu pilotowego dla produkcji terylenu kosztowało 11 min doi., natomiast 40 min doi. wybudowanie zakładu produkującego tworzywo na skalę przemysłową 8S. Zatem całkowite koszty innowacji są o wiele większe niż nakłady na badania i prace rozwojowe. Rytm rozwoju innowacji technicznych musi być zgodny z ekonomicznymi możliwościami danego kraju i z jego zdolnością efektywnego wykorzystania dokonanych innowacji 86.

Nie każde rozwiązanie możliwe teoretycznie da się zrealizować technicznie i nie każda innowacja możliwa na płaszczyźnie technicznej jest realna i sensowna pod względem ekonomicznym. Na przykład produkcja elektryczności za pomocą mechanicznej pracy i jej wykorzystanie jako źródła energii stały się możliwe po odkryciu przez M. Faradaya (1791- 1867) elektromagnetycznej indukcji i zaprojektowaniu przezeń w r. 1831 generatora. Przyczyny, dla których te możliwości nie były wykorzystane, nie były technicznej, lecz raczej ekonomicznej natury 87. Również możli- ‚ wości opracowania i zrealizowania projektu samochodu oraz uruchomienia odpowiedniej produkcji nie budziły w wieku XIX przez wiele dziesiątków lat prawie żadnego zainteresowania, ponieważ ze względów ekonomicznych była to idea nierealna. Postęp naukowy i techniczny polega na stałym zwiększaniu możliwości technicznego tworzenia. Sprzyja temu również rozwój ekonomiczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>