Matematyzacja nauk cz. II

Matematyzacja nauk cz. II

Matematyka pozwala na prawidłowe ujęcie zjawisk d procesów przyrody, a jej konstrukcje pozwalają często na przewidywanie i odkrywanie zjawisk i procesów przez naukę jeszcze nie poznanych. Matematyka spełnia zatem poważną rolę heurystyczną. Przy pomocy matematyki można wyjaśnić istotę fizycznego świata, zanim zostanie ona odkryta i wyjaśniona w sposób eksperymentalny. Na !przykład P. !Dirac w latach 1927-1928 przekształcił zgodnie z teorią względności równanie atomu E. Schródingera (równanie opisujące proces atomu) i na podstawie czysto matematycznych środków przewidział istnienie antycząstki elektronu – positronu. Jego istnienie zostało stwierdzone eksperymentalnie przez fizyka amerykańskiego C. D. Andersona w 1932 r., za oo otrzymał nagrodę Nobla 91. Dzisiaj teoria cząsteczek elementarnych (a szczególnie Heisenberga jednolita teoria pola) jest. bliska określenia ogólnego prawa wszystkich rodzajów cząsteczek i ina podobieństwo „pustych miejsc” w periodycznym systemie (pierwiastków pozwoli na odkrycie wszelkich nieznanych cząsteczek 92.

Stosowanie matematyki w naukach przyrodniczych wymaga ujmowania zjawisk i procesów natury w sposób abstrakcyjny, w formie „czystej”, modelowej. To opracowanie modelu opiera się na znajomości praw przyrody. Zatem adekwatność modelu określonych zjawisk lub procesów przyrody zależy od poziomu poznania naukowego. Stąd też modelowe konstrukcje podlegają ustawicznemu doskonaleniu w miarę jak pogłębia się wiedza o określonych zjawiskach i procesach. Bardziej dokładne matematyczne określenie współzależności zjawisk świata przyrody rozszerza możliwości technicznego tworzenia, ułatwia przekształcanie poznania naukowego w środki i procesy techniczne. Albowiem matematyczne formuły określające właściwości zjawisk i procesów przyrody stanowią punkt wyjściowy dla poszukiwań możliwości ich wykorzystania w przedmiotach i procesach technicznych. Niedostatek wiedzy w tym zakresie hamuje twórczość techniczną, wymaga wysiłków dla znalezienia istniejących w przyrodzie zależności i określenia ich możliwie jak najdokładniej w sposób matematyczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>