Matematyka w produkcji

Matematyka w produkcji

Matematyka jest niezbędna przede wszystkim w tworzeniu i stosowaniu automatycznych środków produkcji, samoregulujących i sterujących urządzeń. W ten sposób matematyka wiąże się z cybernetyką, która zajmuje się właśnie badaniem praw sterowania i regulacji. A ponieważ automatyczne sterowanie i regulowanie produkcji opiera się na przenoszeniu i przetwarzaniu informacji, bo tylko na ich podstawie można określone procesy regulować i nimi sterować, więc istotną częścią cybernetyki jest informatyka. Stąd też często cybernetykę określa się jako naukę o maszynach informacyjnych95. Istotą jej jest to, że one mogą przetwarzać informacje, z określonych informacji opracować inne informacje. Informacja w sensie technicznym jest uporządkowanym szeregiem znaków. Maszyna cybernetyczna może je przetwarzać. Przetwarzanie to dokonuje się na podstawie praw przyczynowych za pomocą urządzeń sterowniczych i regulujących, które również powiązane są wzajemnie w sposób przyczynowy. Porządek przetwarzania określony jest przez program, który jest również układem znaków, opracowanych na podstawie dokładnej znajomości wszelkich zależności – ujętych w sposób matematyczny – procesu, który ma być regulowany. Zatem opracowanie odpowiedniego programu maszyny cybernetycznej dla określonych procesów produkcyjnych wymaga ujęcia tego procesu w formuły matematyczne96. W zakresie cybernetyki zespolenie naukowo-technicznej teorii i technicznej praktyki jest tak ścisłe, że niektórzy teoretycy proponują takie pojęcie cybernetyki, w którym splatają się teoria i praktyka lub nauka i technika. Karl Steinbuch rozumie przez cybernetykę z jednej strony „zbiór określonych modeli myślenia (regulację, przekazywanie i przetwarzanie .informacji)”, a z drugiej „ich zastosowanie w technice i w innych dziedzinach”97. Natomiast według H. Franksa „cybernetyka jest ogólną, matematyczną teorią procesów i systemów przetwarzania informacji, jej konkretyzacją w odniesieniu do fizycznych, fizjologicznych lub psychologicznych procesów i systemów oraz techniczną realizacją lub zmianą tych procesów i systemów”98. Krótko: cybernetyka jest teorią i techniką informacji oraz systemów przetwarzania informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>