Matematyczne ujęcie procesów przyrody

Matematyczne ujęcie procesów przyrody

Obecnie w zakresie nauk technicznych rozwijają się szczególnie te dyscypliny, które związane są z teorią systemów i sterowania. Obok klasycznej automatyki pojawiły się takie gałęzie, jak elektroniczna technika obliczeniowa, radiowe zdalne sterowanie, radiotelemetria, radiolokacja, radioastronomia, radiospektroskopia itd. Cechą wspólną tych wszystkich systemów są procesy przekształcania i wykorzystywania sygnałów w regulowaniu i sterowaniu. Cybernetyka jako ogólna nauka sterowania daje teoretyczną podstawę do ogólnych matematycznych metod analizy i syntezy wszelkich systemów. Wychodząc z ogólnoteoretycznych zasad i podstawowych pojęć cybernetyki, można dla rozwiązania określonego zadania wybrać z matematycznego aparatu cybernetyki metodę najbardziej właściwą do analizy określonego systemu. W bardziej skomplikowanych przypadkach cybernetyka daje ogólną orientację dla opracowania różnych metod

Matematyczne ujęcie procesów przyrody jest niezbędne, aby można je było wykorzystać w tworzeniu określonych środków technicznych, ujęcie zaś, ewentualnie nawet zorganizowane procesu produkcyjnego tak, by można go było opisać w sposób matematyczny, jest niezbędne, żeby w tym procesie można było zastosować najbardziej nowoczesne środki techniczne. Tylko na tej drodze możliwe jest jak najpełniejsze wykorzystanie nauki jako siły wytwórczej.

Stwierdza się, że procesy produkcji i ich wyniki przedstawiają systemy przenoszenia. Jest to jedno z najważniejszych pojęć cybernetyki. Rozumie się przezeń system, w którym z pewnej ilości określonych informacji (danych wejściowych) wytwarza się (za pomocą regulatorów i operatorów) inne informacje (dane wyjściowe). W każdym procesie produkcji ustalony cel – rezultat produkcji jest realizowany według zasad fizyczno-chemicznych. Jest to zatem proces przekształcania tzw. wielkości wejściowych na wielkości wyjściowe. Z powodu dużej ilości procesów fizykalno-chemicznych, które mogą dawać bardzo różne produkty, proces produkcji musi być ciągle kontrolowany i sterowany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>