Logika odkrycia naukowego

Logika odkrycia naukowego

Prace z wynalazczości 34 na wybór odpowiednich środków w sytuacjach, dla których nie ma jeszcze racjonalnych i naukowych rozwiązań. Dlatego też systemowe ujmowanie procesu badań i prac rozwojowych w sposób, który by pozwalał na jego regulowanie i sterowanie za pomocą maszyn cybernetycznych, wydaje się mało realne, bo wiele podstawowych elementów tego procesu jest wielce niepewnych i nie da się ich ująć w formuły ilościowe. Ilościowo nie da się ująć przede wszystkim wielkości niezbędnych nakładów oraz wyników badań i prac rozwojowych.

Badań i prac rozwojowych nie da się regulować na podobieństwo produkcji materialnej. Dlatego też rozumiejąc specyfikę działalności naukowo-technicznej, w wielkich laboratoriach przemysłowych pozostawia się swobodę poszukiwań naukowych w ramach zaprogramowanych kierunków badań, prowadzi się badania nie związane bezpośrednio z zaprogramowanym kierunkiem badań wychodząc z założenia, że badania takie mogą okazać się użyteczne. Ze względu na specyfikę badań naukowo-technicznych, nakładów na rozwój techniki nie amortyzuje się z efektów ekonomicznych, jakie przynoszą uzyskane dzięki tym nakładom innowacje techniczne (te owocują najczęściej po wielu latach), lecz wlicza się je do kosztów bieżącej produkcji48.

Istnieje niewątpliwie logika odkrycia naukowego, istnieje również logika wynalazku 49. Ta – jak podkreśla się wyraźnie – rozwija się w ścisłej zgodzie z odkryciami naukowymi50. Logika ta jednakże zapewnia odpowiednie owoce, gdy wiąże się z umiejętnością twórczego działania. Bo i taki, twórczy sens ma każda koncepcja techniczna, każdy wynalazek, jeżeli twórczość jest możliwością pewności w odniesieniu do wystarczająco zdefiniowanej niepewności51. Działanie techniczne jest zawsze próbą zrealizowania czegoś, co w momencie wyjściowym ma wielce niepewny sens, ale rodzi się ono i rozwija na zasadzie przekonania, że postępując zgodnie z pewnymi regułami można niepewność stopniowo redukować i ostatecznie ograniczyć ją do minimum. Innowacja techniczna jest właśnie wynikiem stałej redukcji niepewności, jest procesem stopniowych przybliżań od stanu niepewności do stanu pewności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>