Korzyść procesu upowszechniania innowacji

Korzyść procesu upowszechniania innowacji

Z punktu widzenia możliwości dalszego doskonalenia innowacji należy rozróżnić dwa ich typy: 1) innowacje proste (w sensie technicznym), zazwyczaj stosunkowo tanie i 2) innowacje bardziej skomplikowane, kosztowne i wymagające często długiego okresu instalowania. Efekty doskonalenia innowacji grupy pierwszej są początkowo bardzo duże, ale stosunkowo szybko możliwości ich dalszego doskonalenia wyczerpują się. Natomiast udoskonalenia innowacji technicznie skomplikowanych wymagają dłuższego okresu doświadczeń, dają one początkowo nieznaczne, ale w miarę upływu czasu bardzo poważne korzyści.

Wielka korzyść procesu upowszechniania innowacji polega również i na tym, że jej doskonalenie umożliwia szersze stosowanie nie tylko w jednej, lecz w wielu gałęziach produkcji. Proces przyswajania określonych innowacji technicznych do potrzeb różnych procesów produkcyjnych wymaga obustronnej adaptacji – zarówno samej innowacji, która ma być wykorzystana w określonej produkcji, jak i procesów wytwórczych tej gałęzi.

Nowa technika stanowi często ulepszenie lub uzupełnienie techniki istniejącej. Przyczynia się do podniesienia efektywności starej techniki lub poprawy jakości wytwarzanych produktów. Taki charakter ulepszający i uzupełniający mają wszystkie innowacje z zakresu napędu parowego, spalinowego lub elektrycznego w zastosowaniu do istniejących maszyn. Również innowacje polegające na automatyzacji operacji produkcyjnych przez stosowanie techniki komputerowej wymagają w bardzo ograniczonym stopniu zastępowania dawnych maszyn, a najczęściej jedynie ich przystosowania do wymogów nowej techniki. A więc nowa technika przyczynia się do udoskonalenia starej nie eliminując jej z produkcyjnego stosowania. Zwiększa poważnie efektywność ich działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>