Informatyka i całokształt technicznych urządzeń informatycznych

Informatyka i całokształt technicznych urządzeń informatycznych

Obecnie zachodzi konieczność rozwoju efektywnego państwowego systemu informacyjnego, który każdorazowo byłby w stanie udzielić informacji na temat najnowszych osiągnięć światowych w każdej dziedzinie nauki i techniki. Do państwowego centrum informacyjnego powinny napływać z całego świata wszystkie użyteczne najnowsze prace naukowe. Konieczność racjonalnego zorganizowania gromadzenia i opracowywania, informacji naukowej i technicznej według poszczególnych specjalności jest szczególnie pilna u nas, bo dotychczas żaden ośrodek informacyjny w zasadzie roli takiej nie spełnia. Nie ma ośrodka, który by posiadał pełną dokumentację zasobów bibliograficznych, jakie znajdują się w poszczególnych bibliotekach. Nie ma ośrodka, który by potrafił zorganizować gromadzenie wszelkiej wartościowej literatury naukowej z określonej dyscypliny. W całym kraju brakuje dziesiątków wartościowych pozycji naukowych, jakie ukazują się w świecie. Nasze biblioteki pracują archaicznymi metodami i w zasadzie bez nowoczesnego wyposażenia technicznego, a gromadzenie informacji naukowej, jeśli nie ma chrak- leru przypadkowego, to daleko odbiega od metod, które zapewniłyby pełną dokumentację uzyskanej w świecie wiedzy teoretycznej i technicznej.

Informatyka i całokształt technicznych urządzeń informatycznych odgrywają dziś ogromne znaczenie w rozwoju wszystkich nauk i samej techniki. Wszelkie środki służące uzyskiwaniu, rejestracji i przetwarzaniu informacji zrodziły się na gruncie naukowym. Przykładowo można wymienić technikę fotograficzną, fotokomórkę, kserograf, radar, tranzystor, elektroniczne obwody logiczne, komputery, magnetofony, wzmacniacze niskich szmerów, lasery itd. Wiele z nich skonstruowali uczeni zaangażowani w badaniach podstawowych, a nie zainteresowani praktycznym wykorzystaniem wyników nauki (np. trazystor, elektroniczne obwody logiczne), wiele też opracowali uczeni zatrudnieni w badaniach stosowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>