Filozofia techniki

Filozofia techniki

Ale dopiero w wieku XIX, gdy zaznaczył się szybki rozwój techniki, postawione zostały zasadnicze pytania: jak nowa technika powstaje i co jest jej istotą? Odpowiedź na te pytania daje K. Marks. To człowiek swoją pracą tworzy technikę i tworzy sam siebie. „Chodzi nie o to, by świat interpretować, lecz aby go zmieniać” 52. Rozwój środków produkcji, techniki wyznacza bieg historii. Rozwój techniki toruje drogę do pełnej wolności człowieka w przyszłym społeczeństwie bezklasowym.

Są to problemy, które dziś powszechnie zalicza się do tzw. filozofii techniki. Najistotniejszą jej część stanowi analiza procesu przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą. W obrębie tego procesu szczególne znaczenie posiadają techniczne projektowanie i konstruowanie, które mają na celu stworzenie czegoś nowego. Są one ściśle związane ze społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi i etycznymi momentami. Filozofia techniki obejmuje również analizę procesu rozwoju nauk przyrodniczych i technicznych celem wyjaśnienia sił napędowych, sprzeczności i prawidłowości postępu naukowo-technicznego, metod, jakimi posługują się nauki przyrodnicze i techniczne, wyjaśnienia istoty i sensu postępu naukowo-technicznego, znaczenia i metod programowania i planowania rozwoju nauki i techniki itd. Filozofię techniki można traktować jako kamień węgielny marksistowskiego materializmu dialektycznego i historycznego. Ona tłumaczy najgłębiej sens marksistowskiej filozofii historii. Z drugiej strony znajomość problemów zawartych w teorii filozofii techniki wydaje się wprost konieczna dla wszystkich inżynierów i techników, dla studentów uczelni technicznych. Dlatego też powinna znaleźć się w jej programach nauczania, i to nawet nie jako nowy przedmiot, lecz jako dotychczasowa filozofia marksistowska. Na uczelniach technicznych filozofia marksistowska powinna być filozofią techniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>