Empirię można uznać za przedsionek poznania teoretycznego

Empirię można uznać za przedsionek poznania teoretycznego

Eksperymentalne poszukiwania niezbędne były również w tworzeniu nadprzewodników lub efektywnych katalizatorów 12. W technicznym i produkcyjnym działaniu wykorzystuje się ogromny zasób wiedzy know-how, wiedzy, która rodzi się nie na gruncie poznania naukowego, lecz poprzez produkcyjne doświadczenie. Dotyczy ona , wszelkich technicznych i organizacyjnych warunków efektywnego wykorzystywania różnych środków technicznych i rozwijania procesów pro- dukcyjnych. Bez tej wiedzy wszelkie innowacje techniczne mogą być bezużyteczne. Stąd też podobnie jak opatentowane wynalazki wiedza ta jest przedmiotem licencji, a więc podlega ochronie na równi z teoretyczną wiedzą techniczną 1S.

Rzeczą najciekawszą jest to, że sam proces tworzenia technicznego nie posiada pełnego teoretycznego opracowania. Nie ma w zasadzie teorii projektowania technicznego, rozwiniętej teorii konstruowania, teorii modeli i prototypów w różnych rodzajach twórczości technicznej, teorii organizacji prac badawczo-rozwojowych, teorii prognozowania, planowania i finansowania rozwoju naukowo-technicznego itd. Na drodze wieloletnich doświadczeń zrodziły się pewne reguły postępowania, które mają charakter empiryczny.

Empirię można uznać za przedsionek poznania teoretycznego. Ona to poznanie umożliwia zarówno w tym sensie, że dostarcza materiału niezbędnego dla analitycznych i syntetycznych badań naukowych, jak i w tym, że toruje drogę badaniom przez odkrywanie określonych zależności, które może nawet wyrazić w sposób ilościowy, ale dla których nie znajduje teoretycznego wyjaśnienia – jak i w tym, że na drodze empirycznego (nie opartego na teoretycznych przesłankach) eksperymentowania powstają nowe elementy techniki: materiały, narzędzia, maszyny- itd., które stają się przedmiotem badań nauk przyrodniczych i technicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>