Ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej

Ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej

Ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej nie polega na tym, że ona materializuje się w środkach pracy i procesach technologicznych oraz w odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach ludzkich. To są – powiedzielibyśmy – formy nauki jako siły wytwórczej: formy, które przyjmuje nauka na stosunkowo wysokim poziomie rozwoju sił wytwórczych, ze względu na określone potrzeby techniczne i ekonomiczne, jakie nasuwał dalszy rozwój techniki, nie mogły być rozwiązane bez pomocy nauki, a ekonomiczne mogły mieć bardzo różnorodne źródła. Przede wszystkim chodziło o większą efektywość wytwarzania. I w tym właśnie tkwi ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej. Nauka i jej rozwój, wykorzystane w procesie produkcji, zapewniają wyższą wydajność pracy społecznej, w sensie wzrastającej stale oszczędności wszelkich rzeczowych czynników produkcji, a więc surowców, materiałów, energii i środków trwałych, czyli tych wszystkich czynników produkcji, które biorą udział w procesie produkcji jako tzw. praca uprzedmiotowiona, oraz w sensie wzrastającej stale oszczędności pracy żywej. To sąmo można powiedzieć w ten sposób, że przy tych samych nakładach pracy żywej i uprzedmiotowionej dzięki wykorzystaniu w produkcji osiągnięć naukowych otrzymuje się większe efekty. W procesie tym yzewnętrzniają się dwa podstawowe aspekty społecznej zasady gospodarności: minimalizacja kosztów, a więc realizowanie określonych celów przy jak najniższych nakładach, oraz maksymalizacja efektów, czyli realizowanie jak największych efektów przy określonych nakładach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>